KPSS SINAVINA GİRİPTE GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ OLMAK İSTEYE

Teşkilatımızın en çok personel alıma yapan İki genel Müdürlüğü personeli Genelde taşrada görev yapmakta ve bir takım sıkıntılarla karşılaşmaktadır

 

Bu Genel Müdürlüklerin isimleri ve memur kadroları çalışma şartları şu şekildedir

 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Taşrada Başmüdürlük ve Müdürlük olarak teşkilatlanmış ve genelde görev bölgeleri Türkiye’nin tümüdür

KPSS ile girilebilecek memurluk kadroları Muayene Memurluğu, Gümrük Memurluğudur,

Muayene Memuru:

Rotasyona tabidir, vardiyalı ve vardiyasız çalışır, vardiyalı çalışma ortamı çoktur sürekli halkla yüz yüze görev yapar pozisyonu memur üstüdür, şu anda Maaş+Mesaidir ama ileride ne olacağını bilememekteyiz,

Gümrük Memuru:

Genelde Başmüdürlük ve Müdürlüklerde Büro Görevi yapar çalıştığı birimle ilgili olarak vardiyalı veya vardiyasız çalışır Maaş +Mesaidir bu sene Rotasyona tabii oldular

 

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Taşrada Başmüdürlük ve Müdürlük olarak teşkilatlanmış ve genelde görev bölgeleri Türkiye’nin tümüdür

 

KPSS ile girilebilecek memurluk kadroları Gümrük Muhafaza Memurluğu ve Muamele Memurluğudur,

Gümrük Muhafaza Memuru:

 Resmi elbise giyen, silah taşıyan Kolluk görevi yapan bir kurumdur halkla yüz yüze görev yapmaktadır rotasyona tabidir,çalışma saati belli değildir Başmüdürün yada Müdürün isteğine  göre 12/12, 24/24, 12/24, 24/48 (Başta yazılı rakam çalışma saati sonda yazılı rakam istirahat saati olmak üzere) değişik sistemlerde çalıştırılır personel yokluğu bahanesi ile izinler kapatılır T.C Bütün kanunlarından sorumlusundur ancak yetki bir kıdımdır, Maaş+Mesaidir mesai olsa da olmasa da 3944 sayılı teşkilat yasası nedeni ile her zaman vardiyalı çalışır

Muamele memurluğu: Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü ve Müdürlüklerinde yazı işlerinde görev yapar vardiyalı değildir Rotasyona bu sene girmiştir Maaş +Mesaidir 8 saat çalışır

ORTAK KONULAR

Bu saydığım personelin Maaş + Mesaisi Ortalama 1,500 YTL ile 1.800 YTL arasındadır

Muhafaza Memurlarının senelik izin dışında izin hakları yoktur

Diğer memurlar (muayene.gümrükmemuru ve muamele memurları) duruma değişmeli olarak göre bayram ve diğer izinlerden faydalanırlar

Rotasyon nedeni ile yapılan atamalarda harcırah verilir ama genelde yetmez yaklaşık 3 ile 7 yıl arasında tayin olur hiç birimizin çocuğu okulunu başladığı yerde bitiremez, genellikle lojman yoktur olan da ya  yetmez yada dağ başındadır kimse oturmaz Stres ve Aksiyonu bol bir meslektir,ne iş yaptığınızı soranlara Mesleğinizi söylediğinizde bakışları ve tavırları farklı olacaktır,Vs.vs.vsssssss.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !